·  TEL. 932 251 324 · EMAIL info@voramar.cat
 · 

SERVEIS

SALUT ESCOLAR


Voramar posa a disposició de les famílies els següents serveis que tenen com a objectiu la prevenció i promoció de la salut i hàbits saludables del seu alumnat.

 -Reconeixement mèdic anual a l'alumnat

Anualment, de forma sistemàtica, si no hi ha indicació contrària al respecte per part dels pares o tutors, es realitza un reconeixement mèdic preventiu a l'alumnat de Primària i Secundària amb la finalitat de detectar de forma preventiva problemàtiques de salut infantil.

Anualment i prèviament a la realització dels reconeixements mèdics, s'informarà a totes les famílies del procés a seguir i calendari.

Aquelles famílies que ho desitgin, podran consultar amb el doctor el contingut de l'informe mèdic dels seus fills/es.

 -Reconeixement mèdic esportiu per a la pràctica de l'esport

Cada vegada més, des de les diferents federacions esportives es demana als esportistes la realització d'un examen mèdic per tal de certificar la seva aptitud per a la pràctica de l'esport.

L'escola ofereix la possibilitat a les famílies que els seus/ves fills/es puguin fer aquest examen a la mateixa escola en hores concertades.

Els reconeixements mèdics esportius tenen un cost al voltant dels 30 euros.

-Activitat assistencial de l'alumnat:

Per a l'activitat assistencial de l'alumnat, l'escola disposa d'un servei d'assistència de telemedicina d'urgències amb connexió directe a través d'Internet i atenció les 24 hores del dia amb professionals pediatres i especialistes de l'Hospital de Nens de Barcelona. D'aquesta manera es dona immediatesa i seguretat en l'atenció d'aquells alumnes que presenten símptomes d'una possible patologia.

Us deixem un vincle a l'Hospital de Nens de Barcelona on hi ha informació sobre salut infantil

-Informació sobre hàbits saludables:

De forma coordinada amb els serveis públics, es realitzen accions d'informació i sensibilització de caràcter col·lectiu en temes com els canvis corporals, l'alimentació i els hàbits saludables, la higiene, la prevenció de consum de tabac, alcohol i drogues, M.T.S., etc. Aquestes accions tenen com a objectiu l'educació i promoció de la salut dels alumnes tot donant respostes a situacions que es puguin produir i aconsellant com actuar davant de les mateixes.

Aquestes accions es fan als alumnes des de cinquè de primària a quart de secundària.

-Vacunacions sistemàtiques:

Anualment i per part del CAP de la Vila Olímpica es subministren les vacunes sistemàtiques als infants en compliment del calendari de vacunacions de cada alumne i que els protegeix contra malalties greus i/o freqüents.

Prèviament a la vacunació s'informa a les famílies d'aquesta opció, per tal que autoritzin o no l'administració de les vacunes.