·  TEL. 932 251 324 · EMAIL info@voramar.cat
 · 

PROJECTE VORAMAR

PROJECTE EDUCATIU: TALEMTED

Què és TALEMTED a Voramar?

El projecte Talemted de l'escola Voramar està basat en una visió personalitzada de l'alumne que parteix de la idea que tots i totes tenim talents, capacitats, habilitats i interessos diversos. L'objectiu de la nostra acció educativa és poder respondre a aquesta diversitat generant múltiples oportunitats d'aprenentatge que permetin a l'alumnat desenvolupar-se en totes les seves dimensions. Per tal d'assolir aquest fi, Talemted s'articula a través de quatre pilars fonamentals.

 

Podreu trobar més informació sobre Talemted al Pla general anual de Voramar.