·  TEL. 932 251 324 · EMAIL info@voramar.cat
 · 

PROJECTE VORAMAR

INFANTIL, PRIMÀRIA I ESO


EDUACIÓ INFANTIL: Acollida i familiarització, una aventura

 

Més de 55 anys d'experiència al Poblenou

A l'escola Voramar treballem el desenvolupament global de les capacitats dels infants durant els seus primers anys de vida. Durant els tres anys que els nens i nenes formen part de la comunitat de petits de la nostra escola, aprendran a ser i poder actuar cada vegada de forma més autònoma, a poder pensar per si mateixos i comunicar-se, a descobrir, tenir iniciativa i poder conviure i habitar el món.

L'escola, en un clima familiar i proper, els ofereix un entorn de confiança en el qual créixer personalment, tot convivint i creant relacions positives amb els altres. 

La comunitat de petits està formada pels infants que cursen 2n Cicle d'Educació Infantil, consta de dues línies d'EI3, EI4 i EI5. 

 

 

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA: Educació emocional i aprenentatge competencial

 

Ensenyament obligatori de sis cursos

L'educació primària és l'etapa educativa que comprèn sis cursos acadèmics i a Voramar s'organitza en dues etapes, la comunitat de Mitjans (1r, 2n i 3r de primària) i la comunitat de Grans (4t, 5è i 6è de primària).

A l'educació Primària es viuen uns anys molt significatius per al creixement individual i col·lectiu dels infants. Els adults, en constant formació, acompanyen als infants en el camí d'aprendre, implicant-lo activament i ajudant-lo a desenvolupar les seves capacitats i talents. 

En aquest camí els infants desenvolupen la capacitat d'entendre's a si mateixos i als altres a través de l'educació emocional, pilar per aprendre a conviure en comunitat de la millor manera possible.

 

 

 

 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA ESO: Etapa d'objectius acadèmics i creixement personal

 

L'institut de secundària ESO a Poblenou

L'objectiu de l'educació secundària a Voramar és ajudar a  formar persones integrals i compromeses, crítiques i transformadores, creatives, capaces de desenvolupar habilitats i capacitats individuals, davant de qualsevol repte, amb valors i una bona gestió de les emocions per desenvolupar els seus talents presents i futurs. Tot això amb una visió oberta al món.

Un dels objectius de l'educació secundària és afavorir l'accés a les eines i coneixements que permetin als joves la construcció de la seva pròpia personalitat i que els prepari per a l'accés a l'educació postobligatòria i per a la incorporació a la vida laboral.