·  TEL. 932 251 324 · EMAIL info@voramar.cat
 · 

NOSALTRES

EQUIP


Titularitat de l'escola: Patronat de la Fundació Privada Voramar

El Patronat de la Fundació Privada Voramar té la màxima representació de la titularitat de l'escola i com a tal, defineix la identitat i l'estil educatiu del centre, gestiona l'escola i en té la responsabilitat darrera davant de l'Administració i els diversos estaments que componen la Comunitat Educativa. 

 

Està format majoritàriament per famílies i/o exalumnes de l'escola.

 

Comissió Delegada:

La Comissió Delegada es nomenada pel Patronat de la Fundació i té encomanades l'exercici concret d'algunes de les funcions pròpies del Patronat.

 

Equip directiu:

L'equip directiu, té com a objectiu impulsar, donar cohesió i continuïtat a l'acció educativa que es realitza en les diferents etapes del centre.

 

Claustre:

El Claustre del professorat té com a objectiu participar en el control i la gestió de l'ordenació de les activitats educatives i del conjunt dels aspectes educatius del centre.

 

Administració i serveis:

Forma part de la comunitat educativa, el seu

treball és necessari i imprescindible en la realització de totes les activitats que

l'escola ofereix a les famílies.